Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bắc Giang

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Bắc Giang
    • NCB Bắc Giang

      Lô 02 Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

  • Xem tiếp...

Chi nhánh NCB tại quận/huyện của Bắc Giang