Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bắc Ninh

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 2 địa điểm,...

  • Thành Phố Bắc Ninh
  • NCB Bắc Ninh

   18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  • Thành Phố Bắc Ninh
  • NCB Tiền An

   10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 • Xem tiếp...

Chi nhánh NCB tại quận/huyện của Bắc Ninh