NCB Hải An

  • Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: (0313)559096
  • Số Fax: (0313)559095
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến NCB Hải An