NCB Trần Nguyên Hãn

  • Địa chỉ: 278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: (0316)255658
  • Số Fax: (0316)255659
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến NCB Trần Nguyên Hãn


Các chi nhánh NCB Quận Lê Chân