NCB Phú Quốc

  • Địa chỉ: 100A Đường 30/4, Khu Phố 1, TT Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: (077)3996871
  • Số Fax: (077)3952737
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến NCB Phú Quốc