NCB Rạch Sỏi

  • Địa chỉ: 45 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Vĩnh Lợi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: (077)3865555
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến NCB Rạch Sỏi


Các chi nhánh NCB Thành Phố Rạch Giá