Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Thái Nguyên

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Thái Nguyên
    • NCB Thái Nguyên

      142 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • Xem tiếp...

Chi nhánh NCB tại quận/huyện của Thái Nguyên