NCB Cai Lậy

  • Địa chỉ: 15 Tỉnh lộ 868, Thị trấn Cai Lậy, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
  • Số điện thoại: (073)3917568
  • Số Fax: (073)3917569
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến NCB Cai Lậy