Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

  • NCB Quận Hồng Bàng
  • NCB Hồng Bàng

    155 Quang Trung, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng