Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.

  • NCB Quận Lê Chân
  • NCB Trần Nguyên Hãn

    278M Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  • NCB Quận Lê Chân
  • NCB Tô Hiệu

    206 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng