Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Quốc.

  • NCB Huyện Phú Quốc
  • NCB Phú Quốc

    100A Đường 30/4, Khu Phố 1, TT Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang