Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Huyện Tân Hiệp Kiên Giang

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Hiệp.

  • NCB Huyện Tân Hiệp
  • NCB Tân Hiệp

    40 Tổ 3, Khóm A, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang